Klokkenluiderpolicy

De klokkenluider is een platform voor zowel werknemers, klanten als partners om melding te doen van inbreuken op de nationale of Europese wetgeving.

Via deze weg kan je, volgens de ‘Klokkenluidersrichtlijn en Belgische wet van 28 november 2022’, een melding doen van een inbreuk op het EU- of nationale recht. Wij behandelen jouw klacht met respect voor de bescherming van melders, zoals bepaald in de desbetreffende wetgeving.

Maak een melding via deze link betreffende een van volgende onderwerpen:  

  • Overtredingen m.b.t. consumentenbescherming, productveiligheid – en informatie, vervoersveiligheid, milieubescherming, voedsel- en voederveiligheid, gezondheid en welzijn van dieren, volksgezondheid, bescherming van persoonsgegevens, beveiliging van netwerk- en informaticasystemen, bestrijding van belastingfraude, bestrijding van sociale fraude, financiële diensten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, overheidsopdrachten, stralingsbescherming, nucleaire veiligheid. 
  • Schendingen waarbij de financiële belangen van de EU worden geschaad of  betreffende de interne EU markt, in het bijzonder schendingen van de regels inzake mededinging en staatsteun. 

Jouw melding kan volledig online verlopen, of je kan het formulier gebruiken om een afspraak in te plannen (online, via telefoon of live). Ons HR team behandelt je klacht vertrouwelijk en dit binnen de wettelijk bepaalde periode van 3 maanden.